کارمزد

آیپولکس همیشه در تلاش است که بهترین خدمات را برای کاربران خود فراهم نمایند و جدید ترین فناوری های روز دنیا را با کمترین کارمزد ارائه نماید.

درحال حاضر نرخ کارمزد معاملاتی در بخش بازار حرفه ای 0.25%

و نرخ کارمزد تبدیل سریع در بخش بازار ریالی 0.15% می باشد.

همچنین لازم به ذکر می باشد که آیپولکس از واریز و برداشت ارزها هیچگونه کارمزدی دریافت نمیکند و هرگونه کسر کارمزد به هنگام انتقال ارزها تنها مربوط به نرخ های دریافتی از طرف شبکه های انتقال از قبیل trc20 , erc20 و … می باشد.